Wednesday, 21 May 2014

Subaha subaha le shiv ka naam

Subaha subaha le shiv ka naam
Karle bande yeh subh kaam
Subaha subaha le shiv ka naam
Karle bande yeh subh kaam
Subaha subaha le shiv ka naam
Shiv ayenge teri kaam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Khud ko raakh lapete phirte
Auro ko dete dhaan dhaam
Khud ko rakh lapete phirte
Auro ko dete dhaan dhaam
Devo ke hith vish pee dala
Neil kant ko koti pranaam
Neil kant ko koti pranaam

Subaha subaha le shiv ka naam
Shiv ayenge tere kaam
Subaha subaha le shiv ka naam
Karle bande yeh subh kaam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Shiv ke charano mei milte hai
Saare tiraath charo dhaam
Shiv ke charano mei milte hai
Saare tiraath charo dhaam


Karni ka sukh tere haatho
Shiv ke haatho mei parinaam
Shiv ke haatho mei parinaam

Subaha subaha le shiv ka naam
Shiv ayenge tere kaam
Subaha subaha le shiv ka naam
Karle bande yeh subh kaam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

Shiv ke rahete kaise chinta
Saath rahe prabhu aatho yam
Shiv ke rahete kaise chinta
Saath rahe prabhu aatho yam
Shiv ko bhajle such payega
Maan ko ayega araam

Subaha subaha le shiv ka naam
Shiv ayenge tere kaam
Subaha subaha le shiv ka naam
Karle bande yeh subh kaam
Subaha subaha le shiv ka naam
Shiv ayenge teri kaam

Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye
Om Namah Shivaye

No comments:

Post a Comment