Wednesday, 21 May 2014

Hara Hara Hara Hara Om


Nissar Yahan Sansar Mein Shiva Naam Keval Saar hai
Shiv Shakti Hai 

Shiv Bhakti Hai
Shiv Mukti Ka Aadhar Hai
Damru Pani Shool Dhari Hey Nataraja Namoh Namoh (2)Hara Hara Bhole Shankara Nataraj Shubhakara
Shashi Shekhara Tripura Hara Om
Om Hara Om Shiva Om
Hara Hara Hara Hara Om.Namah Shivaya (3) 
Om Namah Shivaya
Chandra Shekhara Namah Shivaya
Nandi Vahana Namah Shivaya
Girija Manohara
Shashi Shekhara Tripura Hara OM
Hara Hara Bhole...
Om Namah Shivaya (4)
Om Hara Om Shiva Om Hara Hara Hara
Hara Om...

No comments:

Post a Comment