Tuesday, 20 May 2014

Jai Shiv Shankar,

Jai Shiv Shankar,
Jai Bhole bhaba,
Paawan parv karen teri bhakti
Shivratri mile papoN se Mukti,
Teri hi hunkaar chahun aur,
Leen sab dev hain teri bhakti,
Teri pooja main mile moksha,
Nivaran ho sabre dosh,
Jai Shiv Shankar,
Jai Bhole bhaba,

No comments:

Post a Comment