Friday, 20 June 2014

Jagat Pita Hai Bhole Shankar

Om
Om
Om
Om
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi 
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Woh Aanath Hai
Jiske Sar Pe Vishwanath Ka Haath Nahi
Vishwanath Ka Haath Nahi 
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi 


Karde Jeevan Shiv Ke Arpan
Ujira Hoga Mann Ka Darpan
Sharnagath Ke Rakshak Shiv Hai
Shiv Charno Mein Kar De Samarpan
Chit Se Chintan Kar Bhole Ka
Chit Se Chintan 
Chit Se Chintan Kar Bhole Ka 
Chinta Ki Koi Baat Nahi
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Woh Aanath Hai
Jiske Sar Pe Vishwanath Ka Haath Nahi
Vishwanath Ka Haath Nahi 
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi


Sab Vedon Ka Saar Hai Shamboo
Nirakar, Omkar Hai Shamboo
Yeh Sansar Hai Behta Sagar
Aar Hai Shamboo, Paar Hai Shamboo
Kal Phalron Se Khaye Woh Prani
Kal  Phalron Se Khaye Woh Prani
Shamboo Jiske Saath Hai
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Woh Aanath Hai
Jiske Sar Pe Vishwanath Ka Haath Nahi
Vishwanath Ka Haath Nahi
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi


Sarveshwar Jag Palanhare
Deen Dayala Param Sahare
Jo Bhi Hai Sab Shiv Ki Maya
Dharti, Amber, Chand, Sitare
Jab Tak Shiv Palkhen Na Khole
Jab Tak Shiv Palkhen Na Khole 
Hogi Tabhi Prabhat
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Woh Aanath Hai
Jiske Sar Pe Vishwanath Ka Haath Nahi
Vishwanath Ka Haath Nahi
Jagat Pita Hai Bhole Shankar
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi
Jag Mein Koi Aanath Nahi

No comments:

Post a Comment