Friday, 20 June 2014

Jab Se Mili Shiva Bhakti Ki Chaaya


Jab Se Mili Shiva Bhakti Ki Chaaya
Ho Gai Kundan Meri Kaaya
Shiva Ki Hai Maya
Jab Se Mili Shiva Bhakti Ki Chaaya
Ho Gai Kundan Meri Kaaya
Shiva Ki Hai Maya
Shiv Sumiran Ka 
Pi Kar Pyala
Kaam Krodh Ki 
Bhuj Gai Jwala
Shiv Sumiran Ka 
Pi Kar Pyala
Kaam Krodh Ki 
Bhuj Gai Jwala
Fheru Shiva Ke Naam Ki Mala
Fheru Shiva Ke Naam Ki Mala 
Mera Palanhaar
Hai Damroo Wala
Damroo Wala 
Shiva Damroo Wala
Damroo Wala 
Kar Dega Bhav Paar Shiva Damroo Wala
O Mera Palanhaar
Shiva Damroo Wala

No comments:

Post a Comment